Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Charita v době mrazů otevřela krizové centrum

Krizové centrum je otevřeno denně od 19:00 hodin večer do 7:00 hodin ráno. Osoby bez přístřeší zde mohou trávit noc na židli nebo na zemi. Je pro ně připraven teplý čaj, káva, polévka a chléb. Kapacita ubytování je 25 – 30 míst. Arcidiecézní charita Praha počítá s tím, že centrum bude fungovat minimálně do neděle 7. února včetně.

Náklady na zaměstnance, kteří zabezpečují chod této služby, hradí Hlavní město Praha prostřednictvím své organizace – Centra sociálních služeb Praha. Ostatní náklady hradí Arcidiecézní charita Praha ze svých zdrojů.

Azylový dům sv. Terezie je zařízením Arcidiecézní charity Praha, která tento dům provozuje od roku 1998 jako jeden z řady svých sociálních projektů. V tomto zařízení se poskytuje co možná nejkomplexnější pomoc lidem v sociální tísni. Pomoc vyhledávají především lidé bez domova, propuštění z výkonu trestu a také lidé propuštění z dlouhodobých ústavních pobytů. Adresa organizace: Pernerova 20, Praha 8 – Karlín, 186 00. Telefon: 224 81 59 95 (soc.poradna), 222 313 738 (kancelář ředitele AD), e-mail: pernerova@charita-adopce.cz, poradna@charita-adopce.cz. (www.charita-adopce.cz, ap)

29. 01. 2010