Vyhledávání Menu

Arcidiecézní charita Praha pomáhá Ukrajincům

Vojenský speciál 6. března 2014 dopravil na pražské letiště Kbely dalších jedenáct zraněných z nedávných nepokojů na Ukrajině. V Česku budou léčeni v nemocnicích v rámci projektu MEDEVAC. Sociální servis opět poskytne Arcidiecézní charita Praha.

Ve čtvrtek 6. března přistál na pražském letišti Kbely speciál s 11 pacienty z Ukrajiny, kteří budou v Česku léčeni v rámci programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel MEDEVAC, zaštítěný českou vládou. Sociální servis pacientům, tedy asistenci, tlumočení, drobné nákupy zajistí pracovníci Arcidiecézní charity Praha, kteří tím usnadňují pacientům orientaci v cizím prostředí. Pražská Charita od 27. února 2014 již zajišťuje péči pro 27 ukrajinských pacientů. Všichni utrpěli vážná zranění při nedávných nepokojích.

„Zranění jsou lidé nejrůznějšího věku. Od nejmladšího, kterému je sedmnáct až po muže ve věku přes šedesát let. Jde o svobodné kluky i ženaté táty od rodin s pěti dětmi. Zranění pocházejí z různých sociálních skupin. Od studentů, přes dělníky, až po podnikatele,“ říká koordinátorka projektu Svitlana Porche z Arcidiecézní charity Praha. Program MEDEVAC, který je v gesci Ministerstva vnitra ČR, slouží především k léčbě vážně nemocných dětí z oblastí postižených válkou či jinými krizemi, kterým nebylo možné zajistit léčbu v místních podmínkách.

Finanční dary lze posílat na sbírkový účet pro Ukrajinu 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104. Na sbírkové konto věnovali dárci již 706 818 Kč (stav k 7. březnu 2014). DMS UKRAJINA na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč. Z této částky Charita ČR obdrží 28,50 Kč. Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha.) Více na www.charita.cz. (Jan Oulík, Kateřina Moravcová)

Aleš Pištora 10. 03. 2014