Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcidiecézní charita Praha pořádá 17. benefiční koncert

Z výtěžku letošního benefičního koncertu bude podpořen projekt stavby Vyšší odborné školy pedagogické v indickém Bídaru a Vzdělávací pobyt běloruských studentů v ČR. Indická studentka a běloruský student, kteří studují v ČR právě díky Arcidiecézní charitě Praha, budou letos celým večerem provázet. Návštěvníci koncertu uslyší cyklus symfonických básní od Bedřicha Smetany Má vlast. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK řídí Tomáš Netopil.

Arcidiecézní charita Praha je veřejnou církevní právnickou osobou, sa­mostatnou organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou, která působí v pražské arcidiecézi. Je účelovým zařízením římskokatolické církve. Klade si za cíl pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky a bez ohledu na jejich náboženskou, rasovou či politickou příslušnost.

S tímto cílem rozvíjí mnoho projektů jako je zahraniční rozvojová spolupráce, která je dnes již nedílnou součástí aktivit ADCH Praha. Tato po­moc je směřována především do oblasti vzdělávání, zdravotní péče a místního rozvoje. Nejznámějším je projekt Adopce na dálku®, který prošel za dlouhá léta své existence zásadním vývojem a v současnosti je moderním rozvojovým projektem, jehož sna­hou je nejen podpora konkrétních dětí ve studiu, ale i celkový rozvoj oblastí, v nichž potřebné děti a jejich rodiny žijí.

Vedle toho jsou to však také další sociální programy jako charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, azylové domy pro osoby bez domova, azylové domy pro matky s dětmi,  domy na půl cesty, péče o migranty a uprchlíky, vězeňská péče a mnoho dalších projektů.

V neposlední řadě organizuje Arcidiecézní charita Praha každoročně na podzim slavnostní benefiční koncerty, jejichž výtěžek je určen na podporu jednoho z projektů. Známá je také Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Sdružení Česká katolická charita a ADCH Praha se jí pravidelně zúčastňuje.

Arcidiecézní charita Praha má přes sto stálých zaměstnanců. Kromě nich se projektů ADCH Praha a pravidelných akcí zúčastňují dobrovolníci, kteří svou činností přispívají k hladkému průběhu těchto aktivit. (ap)

Bližší informace o koncertě: Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2, tel 224 246 519 (573), fax 224 250 985, E-mail: koncert@charita-adopce.cz

22. 10. 2008