Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcidiecézní charita Praha pořádá 18. benefiční koncert

Zazní skladby Ludwiga van Beethovena, Petra Ebena a Emila Hradeckého v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a chlapeckého pěveckého sboru Pueri gaudentes pod vedením Zdeny Součkové a Víta Kubánka. Řídí Jaroslav Brych. Celým večerem bude jako již obvykle provázet Marek Eben. Z výtěžku letošního benefičního koncertu bude podpořen projekt stavby Základní školy sv. Jana Nepomuckého v Ugandě.

Arcidiecézní charita Praha je veřejnou církevní právnickou osobou, samostatnou organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou, která působí v pražské arcidiecézi. Je účelovým zařízením římskokatolické církve, které si klade za cíl pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky a bez ohledu na jejich náboženskou, rasovou či politickou příslušnost.

S tímto cílem rozvíjí mnoho projektů jako je zahraniční rozvojová spolupráce, která je dnes již nedílnou součástí aktivit ADCH Praha. Tato pomoc je směřována především do oblasti vzdělávání, zdravotní péče a místního rozvoje. Nejznámějším je projekt Adopce na dálku®, který prošel za dlouhá léta své existence zásadním vývojem a v současnosti je moderním rozvojovým projektem, jehož snahou je nejen podpora konkrétních dětí ve studiu, ale i celkový rozvoj oblastí, v nichž potřebné děti a jejich rodiny žijí.

Vedle toho jsou to však také další sociální programy jako charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, azylové domy pro osoby bez domova, azylové domy pro matky s dětmi,  domy na půl cesty, péče o migranty a uprchlíky, vězeňská péče a mnoho dalších projektů.

V neposlední řadě organizuje Arcidiecézní charita Praha každoročně na podzim slavnostní benefiční koncerty, jejichž výtěžek je určen na podporu jednoho z projektů. Známá je také Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Sdružení Česká katolická charita a ADCH Praha se jí pravidelně zúčastňuje.

Arcidiecézní charita Praha má přes sto stálých zaměstnanců. Kromě nich se projektů ADCH Praha a pravidelných akcí účastní dobrovolníci, kteří svou činností přispívají k hladkému průběhu těchto aktivit. (ap)

V případě zájmu o koncert najdete bližší informace na stránkách Arcidiecézní charity Praha - www.charita-adopce.cz nebo na adrese Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2, tel 224 246 519 (573), fax 224 250 985, E-mail: koncert@charita-adopce.cz

22. 10. 2009