Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcidiecézní charita Praha pořádá 19. benefiční koncert

Na programu jsou mimo jiné skladby G. F. Händela, G. Gabrieliho, V. Miškinise, P. Ebena a A. Dvořáka v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Orchestr bude řídit dirigent Jaroslav Brych. Vystoupí rovněž dětský pěvecký sbor z Jablonce n. Nisou Iuventus Gaude, který řídí sbormistr Tomáš Pospíšil. Za klavír usedne Jana Kochová, na violoncello bude hrát Petr Špaček. Uvádí P. Vojtěch Eliáš. Koncertu se zúčastní pražský arcibiskup Dominik Duka, apoštolský nuncius arcibiskupa Mons. Diego Causero a kardinál Miloslav Vlk.

Arcidiecézní charita Praha je veřejnou církevní právnickou osobou, samostatnou organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou, která působí v pražské arcidiecézi. Je účelovým zařízením římskokatolické církve, které si klade za cíl pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky a bez ohledu na jejich náboženskou, rasovou či politickou příslušnost.

S tímto cílem rozvíjí mnoho projektů jako je zahraniční rozvojová spolupráce, která je dnes již nedílnou součástí aktivit ADCH Praha. Tato pomoc je směřována především do oblasti vzdělávání, zdravotní péče a místního rozvoje. Nejznámějším je projekt Adopce na dálku®, který prošel za dlouhá léta své existence zásadním vývojem a v současnosti je moderním rozvojovým projektem, jehož snahou je nejen podpora konkrétních dětí ve studiu, ale i celkový rozvoj oblastí, v nichž potřebné děti a jejich rodiny žijí.

Vedle toho jsou to však také další sociální programy jako charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, azylové domy pro osoby bez domova, azylové domy pro matky s dětmi,  domy na půl cesty, péče o migranty a uprchlíky, vězeňská péče a mnoho dalších projektů.

V neposlední řadě organizuje Arcidiecézní charita Praha každoročně na podzim slavnostní benefiční koncerty, jejichž výtěžek je určen na podporu jednoho z projektů. Známá je také Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Sdružení Česká katolická charita a ADCH Praha se jí pravidelně zúčastňuje.

Arcidiecézní charita Praha má přes sto stálých zaměstnanců. Kromě nich se projektů ADCH Praha a pravidelných akcí účastní dobrovolníci, kteří svou činností přispívají k hladkému průběhu těchto aktivit. (Aleš Pištora)

V případě zájmu o koncert najdete bližší informace na stránkách Arcidiecézní charity Praha - www.charita-adopce.cz nebo na adrese Informace: Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2, tel.: 224 246 519 (573), fax: 224 250 985, e-mail: koncert@charita-adopce.cz

22. 10. 2010