Vyhledávání Menu

Arcidiecézní charita Praha pořádá každoroční benefiční koncert

Na programu jsou skvosty sborové tvorby v úpravě pro dětský sbor a Symfonie č. 9., e-moll „Novosvětská“ Antonína Dvořáka. Vystoupí Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu, Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Pražský filharmonický sbor. Sbormistr: Blanka Kulínská, klavírní doprovod: Miroslav Sekera, dirigent: Ondrej Lenárd. Koncert se koná pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP.

Arcidiecézní charita Praha je veřejnou církevní právnickou osobou, samostatnou organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou, která působí v pražské arcidiecézi. Je účelovým zařízením římskokatolické církve, které si klade za cíl pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky a bez ohledu na jejich náboženskou, rasovou či politickou příslušnost.

S tímto cílem rozvíjí mnoho projektů jako je zahraniční rozvojová spolupráce, která je dnes již nedílnou součástí aktivit Arcidiecézní charita Praha. Tato pomoc je směřována především do oblasti vzdělávání, zdravotní péče a místního rozvoje. Nejznámějším je projekt Adopce na dálku®, který prošel za dlouhá léta své existence zásadním vývojem a v současnosti je moderním rozvojovým projektem, jehož snahou je nejen podpora konkrétních dětí ve studiu, ale i celkový rozvoj oblastí, v nichž potřebné děti a jejich rodiny žijí.

Vedle toho jsou to však také další sociální programy jako charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, azylové domy pro osoby bez domova, azylové domy pro matky s dětmi, domy na půl cesty, péče o migranty a uprchlíky, vězeňská péče a mnoho dalších projektů. Známá je také Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Sdružení Česká katolická charita a Arcidiecézní charita Praha se jí pravidelně zúčastňuje. Více na http://praha.charita.cz.

08. 09. 2017