Vyhledávání Menu

Arcidiecézní charita Praha zřídila šest sociálních bytů

Arcidiecézní charita Praha vyčlenila pro účely sociálního bydlení vlastní bytový dům v Praze – Třeboradicích. Šesti potřebným rodinám poskytne sociální bydlení a další podporu vedoucí k osamostatnění. Do dvou bytů se již potřebné rodiny nastěhovaly.

Arcidiecézní charita Praha je první nevládní organizací, která přichází s konkrétním projektem a vlastním vymezením toho, jak může sociální bydlení fungovat v praxi. Vláda a odborná veřejnost se dosud neshodly na definici sociálního bydlení, dlouho odkládaný zákon o sociálním bydlení by měl vejít v platnost až v roce 2017. Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha ke zřízení charitních sociálních bytů říká: „Tímto krokem se připojujeme k veřejné diskusi o sociálním bydlení. Cenově dostupné bydlení vnímáme jako jednu z nejnaléhavějších potřeb lidí, kteří se dnes ocitli v tíživé životní situaci.“

Podle Arcidiecézní charity Praha byla prvotním impulzem ke zřízení sociálních bytů situace klientek azylových domů pro matky s dětmi, které pražská Charita provozuje v Praze, Kralupech nad Vltavou a Brandýse nad Labem. Matky s dětmi se často dostávaly do bludného kruhu využívání sociálních služeb, ačkoli jejich jedinou reálnou potřebou bylo cenově dostupné bydlení.

Sociální bydlení poskytované Arcidiecézní charitou Praha umožňuje nízkopříjmovým domácnostem získat za dostupnou cenu plnohodnotnou nájemní smlouvu a důstojné bydlení v nájemním bytě. „Odmítáme řešení bydlení pro tuto skupinu obyvatel prostřednictvím ubytoven,“ říká Jaroslav Němec. S řádnou nájemní smlouvou mohou rodiny uplatnit některé nároky, např. možnost zřízení trvalého bydliště a čerpání příspěvku na bydlení. Nově zřízené sociální byty slouží zejména rodinám s dětmi, v případě potřeby také lidem s postižením.

Právě pomoc rodinám je pro Arcidiecézní charitu Praha prioritou. Do dvou bytů se již potřebné rodiny nastěhovaly. „Oběma rodinám byly odebrány děti do ústavní péče. Důvodem byla skutečnost, že rodiny nemohly z finančních důvodů zajistit naplnění základních životních potřeb dětí, mezi něž patřilo především bydlení,“ vysvětluje Jaroslav Němec. „Díky sociálnímu bydlení dojde nyní u těchto rodin k návratu dětí z ústavní péče zpět k rodičům.“

Pražská Charita do této pomoci zapojuje jednotlivé odborníky ze svých sociálních služeb. Například pracovníci projektu Magdala se zaměřují na sociálně-právní aspekty spojené s výchovou dětí, a tak pomáhají rodině v sociálním bytě poskytnout podporu při jednání s úřady o navrácení dítěte z ústavní péče. Dvoupodlažní bytový dům disponuje šesti bytovými jednotkami, které Arcidiecézní charita vyčlenila pro účely sociálního bydlení. Některé byty jsou bezbariérové a umožňují tak využití osobami na invalidním vozíku. Provozní dotaci ve výši 70 tis. Kč určenou na opravu budovy a osobní náklady spojené s poskytováním sociální podpory nájemníkům poskytla Městská část Praha 18 Letňany.

Arcidiecézní charita Praha je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb v Praze a Středočeském kraji. Její azylové domy, nízkoprahová centra, sociálních poradny a další sociální služby využívají ročně tisíce lidí, kteří hledají východisko ze své obtížné životní situace. Od roku 1993 se Charita věnuje rozvojové pomoci v nejchudších zemích světa (Indie, Uganda, Zambie, Konžská demokratická republika). Rozvíjí úspěšný program Adopce na dálku®, v němž čeští dárci podpořili vzdělání již více než 31 000 nejchudších dětí ze zmíněných rozvojových zemí. Zřizovatelem Arcidiecézní charity Praha je Arcibiskupství pražské. Více na www.praha.charita.cz. (Jarmila Lomozová)

Aleš Pištora 29. 05. 2014