Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcidiecézní kurz pro katechety 2010/2012

Katechetické středisko pořádá kurz sloužící základní formaci laiků, kteří by měli sloužit ve farnostech jako katecheté dětí školního věku, mládeže i dospělých.

Absolventi získají přehled o nauce církve, jejích dějinách a formách i aspektech jejího života, seznámí se se základy biblistiky, katechetiky, pedagogiky a psychologie a budou formováni v základních dovednostech duchovního života a katechetické služby.

Kurz bude zahájen se začátkem nového liturgického roku 21. listopadu 2009. Předpokládané zakončení bude ve velikonoční době 2012 závěrečnou zkouškou.
Účastníci se setkají obvykle 1x za 14 dnů od 8:30–15:30 v Praze 6 v budově Arcibiskupského semináře (sídlo KTF UK) a musí počítat s průběžnými úkoly a praktickými cvičeními i dílčími zkouškami z jednotlivých disciplín.

Kurz je určen pro osobnostně a duchovně zralé laiky, kteří mají předpoklady ke katechetické službě a jejich duchovní správci u nich rozeznávají k této službě povolání.
Do kurzu budou přijati pouze křesťané dobrého života a pověsti, žijící v plném společenství s katolickou církví, kteří již přijali všechny iniciační svátosti a jejichž duchovní správci je vyberou a do kurzu vyšlou.
Předpokladem přijetí jsou základní náboženské vědomosti (na úrovni KKC) a maturitní zkouška na jakémkoli typu střední školy.
Kurzanti se účastní formace bezplatně na náklady pražské arcidiecéze.

V příloze je ke stažení letáček (dokument Adobe PDF)letáček s informacemi a přihláškou.

Přihlášky přijímá Katechetické středisko do 30. října 2009.

Vzhledem k tomu, že počet míst v kurzu je omezen, rozhoduje pořadí došlých přihlášek; přednostně jsou přijímáni uchazeči vyslaní farnostmi naší arcidiecéze.
 
Kontakt:
Katechetické středisko Arcibiskupství pražského, Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel.: 220 181 317; e-mail: adks@apha.cz; internet: http://adks.apha.cz

01. 10. 2009