Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcidiecézní kurz pro katechety 2012

Charakteristika kurzu: Základní ucelená formace laiků, kteří budou sloužit ve farnostech jako katecheté dětí školního věku, mládeže i dospělých.

Komu je kurz určen: Osobnostně a duchovně zralým římskokatolickým laikům, kteří mají předpoklady ke katechetické službě a jejich duchovní správci u nich rozeznávají znaky povolání k této službě.

Předpoklady k přijetí:

- Doporučení duchovního správce;
- Plné společenství s katolickou církví (včetně svátostné praxe);
- Přijetí všech iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie);
- Základní náboženské znalosti (cca na úrovni KKC);
- Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, studijní předpoklady;
- Předpoklady ke katechetické službě (osobnostní a křesťanská zralost, dobrá pověst, pedagogické schopnosti; povolání ke katechetické službě).

Zahájení: V září 2012.

Konání: Zpravidla v sobotu 1x za 14 dní od 8:30 do 15:30 hod. v budově Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice (sídlo KTF UK nedaleko konečné stanice metra trasy A - Dejvická).

Podmínky absolvování: Povinná docházka s min. 75% účastí, splnění všech zadaných praxí a úkolů, úspěšné složení předepsaných zkoušek.

Předpokládané zakončení: V červnu 2014. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Arcibiskupství pražského o absolvování kurzu.

Přihlášky přijímá Katechetické středisko AP do 30.6.2012.
Vzhledem k tomu, že počet míst v kurzu je omezen, rozhoduje pořadí došlých přihlášek; přednostně jsou přijímáni uchazeči vyslaní farnostmi Arcidiecéze pražské.

Náklady kurzu hradí Arcibiskupství pražské; částkou 250,- Kč / semestr na ně přispívají farnosti, které kurzanty ke studiu vyslaly. Kurzanti přispívají na studijní materiály.

Obsah kurzu:
1) Víra katolické církve (studium Katechismu katolické církve - Krédo, morálka, svátosti a liturgie)
2) Život církve – život křesťana (církev, společenství, svědectví, charita, posvěcování, osobní povolání, stav…)
3) Úvod do dějin církve; Úvod do duchovního života (spiritualita)
4) Základy biblistiky; Úvod do modlitby a četby Božího slova
5) Katechetika, Základy pedagogiky a psychologie, Metody katecheze a náboženské výchovy, Katechetické praxe.

Bližší informace na Katechetickém středisku AP, tel.: 220 181 317 nebo e-mailem na adks@apha.cz.
13. 03. 2015