Vyhledávání Menu

Arcidiecézní ministrantské setkání

Co: Arcidiecézní setkání pro ministranty

Kdy: v sobotu 10. listopadu 2012

Pro: kluky od oltáře cca od 6 do 30 let

Kde: Arcibiskupský palác a katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Program: 9.30 registrace na recepci arcibiskupského paláce (Hradčanské nám. 16)

10.00 Uvítání v sále kardinála Berana

10.15 Příprava na mši sv. (možnost přistoupit ke Svátosti smíření) v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

11.00 Pontifikální mše sv., hlavním celebrantem bude otec biskup Karel Herbst, obnova ministrantského slibu ve Svatováclavské kapli.

12.30 Oběd v sále kardinála Berana

13.30 Netradiční adrenalinový program v prostorách pražského hradu

16.00 Ukončení v sále kardinála Berana

Co s sebou: Pokud možno vlastní ministrantské oblečení, příspěvek 70 Kč.

Srdečně vítáni jsou k účasti na mši sv. všichni kněží, jáhni, řeholníci, řeholnice, rodiče i ostatní lidé dobré vůle.

 

27. 09. 2013