Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcidiecézní pouť rodin na Svatou Horu

Program začíná v 10.00 hodin katechezí manželů Jana a Jindřich Fenclovi. Následuje od 10.30 adorace a v 11.00 hlavní poutní mše svatá, kterou celebruje P. JCLic. Mgr. Ondřej Pávek (Mons. Michael Slavík, Th.D. se ze zdravotních důvodů nebude moci zúčastnit). Od 13.00 hodin navazuje doprovodný program, jehož součástí je koncert pěveckého sboru ACANT z KTF UK či vědomostní a dovednostní aktivity v přírodě pro děti a celou rodinu.

Arcidiecézní pouť každoročně pořádá Centrum pro rodinu, které je specializovaným střediskem Arcibiskupství pražského. Organizuje a zajišťuje výchovné, vzdělávací a formační programy pro snoubence, manžele a rodiny a k těmto účelům připravuje potřebné materiály. Navazuje a podle potřeby rozvíjí kontakty s církevními i necírkevními organizacemi, pracujícími v oblasti péče o rodinu a manželství včetně manželských poradců. Více na http://cpr.apha.cz. (http://cpr.apha.cz)

30. 05. 2011