Vyhledávání Menu

Arcidiecézní pouť za duchovní povolání

Arcibiskupství pražské ve spolupráci s duchovní správou Svaté Hory u Příbrami pořádá v sobotu 2. května 2015 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře již 14. arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Slavnostní mši svatou bude od 11.00 hodin sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Program pouti začíná v 9.00 hodin mší svatou, následuje v 9.45 hodin – adorace, 10.30 hodin – modlitba růžence, kterou povedou bohoslovci, 11.00 hodin – slavnostní mše svatá (hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP), 13.30 hodin – májová pobožnost, požehnání (vede Mons. Václav Malý a P. Jan Sokulski CSsR).

O tom, co je to „duchovní povolání“ mluví ve svém poselství k letošnímu 52. světovému dni modliteb za povolání také papež František. Povolání nebo spíše odpověď na povolání přirovnává k „exodu“. „U kořene každého křesťanského povolání se nachází takovýto základní pohyb prožívání víry: věřit znamená osvobozovat se od sebe, vycházet ven z pohodlnosti a tvrdosti vlastního já … Toto vyjití nelze chápat jako pohrdání svým vlastním životem, svým cítěním a svým lidstvím. Naopak, kdo se vydá na cestu násle­dování Krista, najde život v hojnosti tím, že sebe samého dává úplně k dispozici pro Boha a pro jeho Království,“ říká František.

Pouť, kdy se věřící modlí za duchovní povolání, se poprvé konala z podnětu tehdejšího arcibiskupa kardinála Vlka v roce 2002. Každoročně přicházejí na Svatou Horu poutníci ze všech koutů pražské arcidiecéze spolu s několika desítkami kněží. Více na www.svata-hora.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 28. 04. 2015