Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcidiecézní pouť za duchovní povolání

Arcibiskupství pražské zve poutníky do baziliky na Svatou Horu. Program pouti začíná v 8.30 hodin ráno kající pobožností. Od 9.00 do 11.00 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. Současně mezi devátou a půl jedenáctou dopoledne se bude konat adorace. Od půl jedenácté začíná modlitba posvátného růžence. V 11.00 hodin dopoledne bude slavena mše svatá, které bude předsedat arcibiskup pražský Dominik Duka OP. Odpolední program začíná ve 13.00 hodin a je připravena beseda s pražským arcibiskupem a bohoslovci. Pouť bude ve tři hodiny odpoledne zakončena májovou pobožností.

Před nedělí Dobrého pastýře a před sobotní poutí za kněžská a řeholní povolání na Svaté Hoře bude 13. května 2011 v kostele sv. Ludmily na pražských Vinohradech v 16.00 modlitba a v 16.30 hodin mše svatá za kněžská povolání. (Aleš Pištora)

Více na www.svata-hora.cz.

10. 05. 2011