Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcidiecézní setkání mládeže 2009 - 28. března v Kobylisích

Světový den mládeže připadá na Květnou neděli. Arcidiecézní setkání mládeže pražské arcidiecéze, které se každoročně koná při této příležitosti, se však již podruhé uskuteční o týden dříve, tedy v sobotu před pátou nedělí postní - letos 28. března. Důvodem je umožnění účasti většího počtu kněží. Letošní setkání ponese motto „Máme naději v živém Bohu“ (1 Tim 4,10), které vyhlásil papež Benedikt XVI. ve svém poselství ke XXIV. světovému dni mládeže. „Naděje není jen ideál nebo pocit, ale živá osoba: Ježíš Kristus, Boží Syn.“ Papež hovoří o "krizi naděje" zasahující nejsnadněji mladé generace, "které se v sociálně-kulturních kontextech zbavených jistot, hodnot a pevných opěrných bodů ocitají před těžkostmi, které zdánlivě překračují jejich síly“. V jubilejním roce věnovaném Apoštolovi národů se papež obrací k mladým slovy právě sv. Pavla: "A Bůh, (dárce) naděje, ať vás naplní samou radostí i pokojem ve víře, abyste prospívali v naději s mocnou pomocí Ducha Svatého" (Řím 15,13).

Program Arcidiecézního setkání mládeže v sobotu 28. března bude zahájen v 9:00 katechezí biskupa Karla Herbsta. Následovat budou přednášky a diskuze ve skupinkách na různá témata - např. K čemu je vlastně kněz? (povede kardinál Miloslav Vlk), Nehas, co tě nepálí, Mám krizi víry!, Nevím, jak dál, (Ne)křesťanská hudba, Křesťan a válka, Pornografie nebo Bibliodrama. Odpoledne bude pokračovat program v přednáškových skupinách k aktuálním tématům - Vypadáš skvěle – body image, Euthanasie – kde je problém?, Hrozivá moc internetu nebo Křesťan a hudba, a také v tvořivých a sportovních skupinkách včetně přátelského fotbalového utkání kněží versus laici.

Svou účast na programu přislíbili kardinál Miloslav Vlk, biskupové Karel Herbst a Václav Malý, P. Zdeněk Wasserbauer, Marie Svatošová, P. Vojtěch Kodet O.Carm., Tomáš Řehák, P. Josef Ptáček, P. Michael Němeček, Mireia Ryšková, bohoslovci pražské arcidiecéze a mnoho dalších.

Setkání vyvrcholí společným slavením eucharistie v 16:15. Hlavním celebrantem bude kardinál Miloslav Vlk. Celodenní program zakončí večerní koncert skupiny Runaway. 

Více informací a nabídka pomoci na tel. 244 910 469, e-mail: mladez@apha.cz, www.praha.signaly.cz

(aj)

24. 03. 2009