Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcidiecézní setkání mládeže 2011

V rámci programu se nabízí řada zajímavých tematických skupin, sportů, worshopů, nedílnou součástí je i katecheze na letošní téma, koncert v klubu, čajovna atd. Vrcholným okamžikem je společné slavení Eucharistie s arcibiskupem Dominikem Dukou. Jde o setkání mladých lidí z diecéze, kterým záleží na tom, co se kolem nich děje, kteří chtějí, aby církev v diecézi byla skutečně živým místem, kde se lidé můžou setkávat s Bohem. Podrobný program naleznete ZDE.

Papež Benedikt XVI. zvolil pro letošní Světový den mládeže citát „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (srov. Kol 2,7). Setkání mládeže pořádá Arcidiecézní centrum pro mládež, které je arcibiskupem pověřeno pastorací mládeže v arcidiecézi a jeho jménem a v jeho intencích vyvíjí pastorační činnost na co nejširší úrovni. Je nástrojem vzájemné komunikace mladých lidí a arcibiskupa. K jeho základním a neopomenutelným úkolům patří formace animátorů, podpora pastorace mládeže na úrovni farnosti, vytváření platformy pro spolupráci a zajišťování informačního servisu. Snaží se vidět každého mladého a buduje na osobních kontaktech. Ve své službě mladým počítá se sítí mladých i dospělých spolupracovníků. (www.praha.signaly.cz)

04. 04. 2011