Vyhledávání Menu

Jaké bylo AS pro ministranty - foto a článek

Ráno v 9:00 jsem se sešli v katedrále na nácvik mše svaté. V 10:00 byla mše svatá, při které měl pan kardinál zase hezké kázání. Byli jsme překvapeni, že se tam sešlo přes 160 ministrantů. Po mši byl výborný oběd - párek s chlebem. Po obědě byla soutěž, kdy jsme nejdříve hádali životopisy svatých,pak ve Strahovském klášteře jsme plnili další úkoly. Následovalo občerstvení, vyhodnocení soutěže, ve které zvítězila legie sv. Josefa, a závěrečné požehnání. Vojta a Vávra

 

Arcidiecézní setkání pro ministranty

16. 11. 2015