Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcidiecézní soutěžní anketa k Roku kněží

Ke 150. výročí smrti výročí svatého Jana Maria Vianneye byl papežem Benediktem XVI. vyhlášen 19. června 2009 Rok kněží.

Domníváme se, že život, dílo a odkaz tohoto pozoruhodného faráře jsou hodné naší pozornosti, a v té souvislosti je dobré se zamyslet nad povoláním kněze obecně i nad vlastním vztahem k lidem, kteří se této službě Bohu a lidem zasvětili.
 
Nabízíme spolupráci na malém projektu, který jsme pro naši arcidiecézi připravili v Katechetickém středisku. Jedná se o promýšlení, případně prodiskutování těchto otázek:
  • Proč já osobně potřebuji katolického kněze?


  • Jaké vlastnosti potřebuje kněz pro svou službu především?


  • Z které jsem farnosti a kdo je naším farářem (administrátorem)?


  • Co bychom mohli dělat, kdybychom žádného kněze ve farnosti neměli?


  • Za co by si náš farář zasloužil vyznamenání, v čem jako pastýř vyniká?

Účastnit ankety se může kdokoli z pražské arcidiecéze, bez jakéhokoli omezení věku, jako jednotlivec, rodina nebo společenství.
 
Úvahy (v celkovém rozsahu textu 2 až 4 stránky A4) musí zahrnout všechny uvedené otázky.
 
Anketní příspěvky musí být čitelné a je nutno k nim připojit tyto povinné informace:
jméno a příjmení účastníka (příp. kontaktní osoby), věk, přesná kontaktní adresa (ulice, č.p., obec, PSČ; pokud možno i e-mail); v případě skupinové účasti navíc jmenný seznam účastníků a stručná charakteristika skupiny.
 
Zajímavé příspěvky budeme průběžně zveřejňovat na stránkách: http://adks.apha.cz 

Autory nejzajímavějších anketních příspěvků odměníme.
 
Poslední anketní otázka rozhodně nemá za cíl poměřovat kněžské kvality, přesto ti, kdo nejlépe zdůvodní návrh na „vyznamenání“, mohou získat pro své faráře ocenění.
 
Odpovědi přijímáme písemně nebo elektronicky e-mailem od 1. listopadu 2009 do 28. února 2010.
 
Kontakt:
Katechetické středisko Arcibiskupství pražského, Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel.: 220 181 317; e-mail: adks@apha.cz; internet: http://adks.apha.cz

15. 10. 2009