Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ars Acustica v kostele Nejsvětějšího Salvátora

S nápadem realizace letošního hudeního konceptu pro liturgii květné neděle se autor projektu Michal Rataj v myšlenkách vrací do období, které s tématikou oslav květné neděle strávil jako student hudební vědy na FF UK v Praze. „Má diplomní práce se zabývala neuvěřitelně rozmanitou kulturou květnonedělního procesí (nejenom) v našich zemích v období středověku, kulturou velikého procesního 'divadla ve veřejném prostoru', kulturou radikální demonstrace křesťanské víry. To vše jsou atributy svátku, který otevírá dveře do Svatého týdne, ale také přenáší slávu Krista krále do atmosféry křížové cesty,“ říká Rataj.

S hudbou při letošním slavení liturgie Květné neděle chtějí organizátoři z těchto kořenů tradičních chorálních zpěvů vyjít směrem k současnému hudebnímu jazyku. „Vokální křivky starobylých nápěvů budeme proměňovat do akustického přediva tónů a zvukových ploch, koláží i přímočarých frází – do sonické lázně, v níž hledáme prostor pro Pána skrytého a blízkého,“ vysvětluje Rataj.

Hudební doprovod mše svaté: Conventus choralis pod vedením Filipa Srovnala: Ondřej Maňour, Stanislav Předota a Zbyněk Šír. Michal Rataj – zvukové předměty, live electronics, varhanní pozitiv, Štěpán Škoch – saxofony, Jan Trojan – loutna, zvukové předměty, live electronics, Ivan Boreš – kytara.

Nápad uskutečnit tuto netradiční liturgickou hudební událost vznikl z podnětu postní intervence Patrika Hábla. Ratajovu Ars Acustica budeme moci vnímat i jako hudební paralelu k Háblově intervenci, při které se figurální obrazy na oltářích rozplynuly do dialogů barev. Podobně se i slova starobylého chorálu rozplynou do dialogu zvuků zcela současných.

Prožitek velikonočního tridua v kostele Nejsvětějšího Salvátora obohatí koncerty na Velký pátek od 20.15  hodin (Matoušovy pašije J. S. Bacha v podání studentského orchestru a sboru Utrecht) a na Bílou sobotu od 17.00 hodin (J.Haydn: Sedm slov Vykupitelových na kříži – oratorium beze slov), oba z cyklu Klementinské barokní večery.  Další díla  (Vivaldi, Haydn, Händel…) v podání Roberta Huga a dalších umělců zazní nejen v kostele akademické farnosti, ale i v kostele sv.Klimenta či v Zrcadlové kapli Klementina ve Velikonočním oktávu. Kompletní program je na http://salvator.farnost.cz. (http://ctu-uk.cz, Aleš Pištora)

20. 03. 2013