Vyhledávání Menu

Arcidiecézní ministrantské setkání

Lotova žena – aneb ohlédnutí za Arcidiecézním setkáním pro ministranty.

Tak máme Arcidiecézní setkání pro ministranty (kluky od oltáře) za sebou. Je čas na malé hodnocení či rekapitulaci.

Začněme s kritikou. Ti, kteří po našich nejmenších uklízeli sál arcibiskupa Berana, si asi povzdechnou, že návštěva nepřátel by možná zanechala potahy židlí v lepším stavu. Starší kluci, kteří pomáhali s organizací, si možná řeknou, že už nemají tolik energie jako ti nejmenší. Nečekaná účast (přesněji 156 ministrantů oproti necelé sedmdesátce přihlášených) zavinila nedostatek guláše a chleba pro ty starší. … A jistě by se našla celá řada drobných či větších vad na kráse.

Ale co nám vlastně Arcidiecézní setkání pro kluky od oltáře přineslo dobrého. Snad vědomí, že není málo těch, kteří chtějí sloužit u oltáře. Možná krůček k tomu, abychom měli odvahu sloužit Kristu Pánu nejen u oltáře, jak nám to připomínal sv. Pavel, (Snášej se mnou obtíže, jako dobrý voják Krista Ježíše. 2 Tim 2,3), ale především všude tam, kam nás Bůh denně posílá. Tedy i doma, ve škole, v práci. Jenom tak objevíte své povolání, ať už je to k manželství, kněžství nebo řeholnímu životu.

Ale nechci se jen ohlížet dozadu, abych nedopadl jako Lotova žena a nezměnil se v solný sloup. Tak tedy dopředu. Srdečně Vás zvu na další setkání pro ministranty: v sobotu (10. prosince) do Prahy – Strašnic mladší kluky, a v pátek i v sobotu (16. –17. prosince) do Kojetic u Prahy starší kluky. Více naleznete v kalendáři akcí. Své postřehy či připomínky můžete napsat do naší ankety. Díky všem, kteří s ASPM pomohli a budu se těšit se všemi na viděnou a doufám, že to bude podstatně dříve než za rok.

 

27. 09. 2013