Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Augustiniánský týden v Praze

Smyslem této akce je hlouběji poznat nejvýznamnější postavu západních církevních otců, svatého Augustina. Je dobré, aby hipponského génia poznali lidé jako nadčasově moderního člověka se všemi nedostatky a osobními problémy, často stejnými, jako máme my, i přes časový rozdíl šestnácti staletí.

Tento člověk byl vysoce nadaný, nadmíru temperamentní a silně emotivní; překypoval citem opravdového světce, který vnitřně těžce bojoval až do konce života se svými starými poklesky, problémy a omyly. Půjdete spolu s ním cestou jeho života a pokusíte se s ním prožít jeho výhry, prohry a konverzi?

Jeho genialita mu byla často spíš na obtíž, protože dokázal vývoj věcí Boží obce odhadnout a nastínit daleko dopředu. Musel jednat okamžitě bez ohledu na osobní oběti a případně i ztráty.

Pokud se to společně podaří, je možné částečně proniknout až k jeho samotné mysli, všem se otevře nový a lépe pochopitelný pohled na jeho přesvědčení a  stanoviska. Zájemci se rovněž seznámí se světcovými rozhodnutími i názory, z nichž některé jsou až dodnes předmětem odborných diskusí a mnohdy kontroverzních hodnocení.

Podaří-li se to, přiblížíme se možná až k tomu stupni poznání, o nějž Augustin usiloval. Přál si, aby se lidé dostali do této duchovní roviny, právě když budou číst jeho díla. Přestože nabízí široký okruh zájmů, nehledejte v nich příliš světské kultury nebo vědy, protože jeho prioritou byl vztah duše a Boha.

Poznání Boha a láska k němu je podle Augustina jediným cílem, který je hoden úsilí ducha, a tomu má být podřízen náš život. 

Cílem letošního již X. Augustiniánského týdne je, aby lidé v naší společnosti měli možnost poznat život, filozofii a duchovní vedení svatého Augustina a také životní styl a spiritualitu augustiniánů.

Během týdne jsou připraveny přednášky (čtyři odborníci na dílo sv. Augustina, z nich dva ze zahraničí), kulturní akce (divadelní skupina), koncerty (Svatotomášský sbor z Prahy) výstavy, atd. Přednášející vám pomohou v poznávání osobnosti svatého Augustina a řeholního řádu augustiniánů.

V rámci týdne vyjde také kniha s přednáškami z loňského roku. Jako obvykle bude i letos připravena publikace s textem přednášek, aby se s nimi mohla seznámit veřejnost nebo ti, kteří se nemohli osobně zúčastnit Augustiniánského týdne.

Program (dokument MS Word)Program 142.5 KB

Kontakt: Česká Provincie řádu sv. Augustina, Josefská 8, Praha 1, tel.: 257 532 675, web: www.augustiniani.cz

Převzato z TS ČBK.

14. 04. 2008