Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

B21 - Bible pro 21. století

Nejprodávanější knihou v dějinách lidstva je bezkonkurenčně Bible. Je také knihou, která se stala jedním ze základů západní civilizace. Výrazně ovlivnila i české dějiny a mnoho našich myslitelů. Stala se základem konceptu svobodné společnosti a individuálních lidských práv. Po celá staletí se jí v mnoha koutech světa dovolávali nejrůznější ideologové i demokraté, a když se ji komunistické, maoistické nebo polpotovské režimy pokusily nahradit vlastními verzemi „svatých písem“, skončil jejich experiment katastrofou.

Četné průzkumy religiozity ve světě ukazují, že člověk našeho století není méně, ale více náboženský (v porovnání s člověkem století dvacátého). Zdá se tedy, že by bylo omylem chápat jednotlivé víry jako jev, který ve vývoji lidstva dříve nebo později odezní. Člověk vždy byl a vždy bude bytostí politickou i náboženskou. Ačkoliv tedy Evropa prožívá zdánlivý ústup od náboženství, celosvětový kontext je přesně opačný. Ostatně, právě v případě starého kontinentu je namístě otázka, nakolik jde o pokles religiozity a nakolik pouze o rezervovanost vůči jejím zavedeným formám.

Jakou roli ale sehrála Bible v našich dějinách? Jak ovlivnila myšlení a pohled na svět u našich výrazných osobností? Jak se podepsala na životním stylu běžných lidí v různých érách? Čím přispěla k naší kultuře? Jak formovala zdejší evropanství a jak formovala české zájmy? Co se z ní odrazilo ve vztazích generací nebo v definici rodiny? Jaký vliv měla na přijímání zákonů, na vzdělání či hodnotový systém té které doby? To všechno jsou otázky, na které bude hledat odpověď seriál B21.

Zvláštní kapitolu bude představovat i vztah Bible a češtiny. Budeme sledovat historii překladu, který z dlouhodobého hlediska nejvýrazněji ovlivnil poměry u nás, a to Bible kralické. Jedním z počátečních impulsů k seriálu B21 se stal projekt Nové Bible kralické. Jeho základní myšlenkou je jazykové přebroušení kralické češtiny do jazyka současníků, tak, aby se zachovala teologie a vidění světa původních překladatelů. Tato Bible postupně vychází už několik let a jako celek by se měla objevit na pultech knihkupců během letošních Velikonoc.

Autory budou zajímat i zdánlivě vzdálená témata, jako je kupříkladu vztah člověka k penězům, sexu či rozvodu. Nebo otázky ryze současné, od ekologie přes úctu k životu až po vztahy různých náboženství, vztahy k menšinám nebo kriminalitu. Jednotlivé díly budou věnované také velkým osobnostem našich dějin. Bude mezi nimi například Jan Amos Komenský, který se stal velikánem evropského rozměru, nebo Petr Chelčický, který svým učením o neprotivení se zlu ovlivnil ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého. Vydáme se po stopách Jana Rokycany, Jana Blahoslava, Jednoty bratrské nebo Moravských bratří.

Cyklus B21 bude ale podstatně širší, jeho cílem je hledání otisků knihy knih v českých dějinách i v naší současnosti. Půjde přitom o multimediální projekt. Jednotlivé pořady poběží celý rok na stanici Český rozhlas 6 pod zmíněným názvem B21. Některé díly se v jiné modifikaci objeví v programové řadě Prameny a proudy, vysílané na Čro 3 Vltava. Desetidílný cyklus věnovaný historii a osobnostem Bible kralické pod názvem Na počátku bylo slovo můžete poslouchat už od 22. února vždy v 16:00 na vlnách Vltavy. Počátkem příštího roku by se měl v programu dále objevit cyklus o biblické inspiraci v umění. Všechny pořady budou samozřejmě na i internetu (www.nabozenstvi.com nebo www.nabozenstvi.info, resp. www.rozhlas.cz\\cro6 ) a posléze vyjdou na CD, jež bude distribuováno ve školách, knihovnách, církvích a mezi příznivci ČRo.

Smyslem tedy nejsou pouze odvysílané pořady, ale i širší diskuse, provokování nových otázek a zpětná odezva lidí, kteří se s daným projektem setkají. Dvacet let po listopadu 1989 je totiž zřejmé, že naše společnost prochází velkými změnami a hledá vlastní pevné body. V jistém smyslu je to osud každé generace, jež musí najít své místo ve složitém (a dnes už i globálním) světě. Není proto od věci podívat se na majáky našich předků a vzít si z nich to, co se jeví jako užitečné. Kdosi řekl, že každá generace potřebuje regeneraci, a přesně o to v cyklu B21 půjde.

Jednotlivé pořady připravuje tým autorů: Petr Vaďura, Jakub Šiška, Karolína Dubová a Ondřej Vaculík. Dramaturgicky a režijně má cyklus na starosti Teresie Bečková a vše vzniká v tvůrčí skupině Michaely Krčmové. Věříme, že zvolená témata zaujmou příslušníky různých generací. Naším cílem totiž není dávat odpovědi, ale vyvolat otázky.

(Daniel Raus, aj)

28. 02. 2009