Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Barokní a romantické skvosty na českých kůrech

Radek Rejšek, hudební skladatel, varhaník a hráč na zvonkohru v pražské Loretě se narodil v roce 1959.  Studoval kompozici a hru na trubku na konzervatoři v Praze. Ve studiu kompozice pak pokračoval na pražské AMU a na brněnské JAMU, kde v roce 1990 svá studia ukončil. Je tvůrce scénické hudby a vyučuje na pražské konzervatoři. Jeho celoživotní zálibou je historie, stavba varhan a kampanologie. V Českém rozhlase realizoval několik projektů týkajících se památných a umělecky hodnotných nástrojů či historických varhan, nahrál zvuk více než 600 zvonů z Čech a Moravy. Svojí iniciativou přispěl k restaurování zvonkohry pražské Lorety, kde působí jako "titulární carillonér ".

„Večery u kapucínů“ se konají vždy první středu v měsíci v prostorách kláštera. Výtěžek dobrovolného vstupného je věnován jedné z institucí dle výběru bratří kapucínů. Tentokrát výtěžek dobrovolného vstupného získá „Středisko náhradní rodinné péče, o.s.“, které se zabývá problematikou dětí ve zvláště obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska je, aby rodinná péče o opuštěné děti převládla nad péčí ústavní a aby se všestranně rozvíjel a změnil systém náhradní rodinné péče u nás. Více najdete na vecery.kapucini.cz. (Aleš Pištora)

26. 08. 2010