Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Básník Rotrekl převzal Svatovojtěšskou medaili

Arcibiskup Duka již dříve zaslal Zdeňku Rotreklovi blahopřejný dopis. Říká v něm, že „člověk, který kdysi byl odsouzen k trestu smrti, který strávil léta v komunistických žalářích a v uranových dolech a který se dožívá tak významného jubilea, jistě může být právem označen za toho, komu Hospodin neodpírá své požehnání“. Pražský arcibiskup také připomíná básníkův trvalý příspěvek našemu jazyku a národní kultuře a zmiňuje dlouholetý Rotreklův vztah k dominikánskému řádu. Celý dopis je k nahlédnutí na stránkách www.dominikduka.cz.

Básník Rotrekl patří k nejvýraznějším osobnostem katolického proudu v české poezii druhé poloviny 20. století. Narodil se 1. října 1920 v Brně. Roku 1945 začal studovat na Masarykově univerzitě filozofii, historii, sanskrt a dějiny umění. V roce 1949 byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu s vysokoškolskými funkcionáři odsouzen k trestu smrti, který byl později změněn na doživotní vězení. V roce 1962 byl na amnestii propuštěn s desetiletým podmínečným trestem, poté pracoval jako dělník-osvětlovač brněnských výkopů. Roku 1968 byl občansky rehabilitován a mohl dokončit svá studia.

Od června 1968 byl kulturním redaktorem čtrnáctideníku Obroda, až do jeho násilného zastavení v prosinci 1969. Za normalizace byl intenzivně činný v několika disidentských skupinách, byl zakládajícím signatářem Manifestu Hnutí za občanskou svobodu (1988). Po listopadu 1989 obnovil v samizdatu vydávání měsíčníku Akord a opět aktivně vstoupil do veřejného života. Je nositelem mnoha cen a vyznamenání.

Jako básník debutoval Zdeněk Rotrekl sbírkou Kyvadlo duše. Jeho lyrická tvorba 40. let nese znamení vlivu Františka Halase a katolických spiritualistů. Vlivem perzekuce byla kontinuita Rotreklovy tvorby přerušena a vydávání jeho prací znemožňováno. Pro nečetné Rotreklovy prózy (Sad a menší prózy) je charakteristická silná lyričnost. Z esejistických prací lze jmenovat soubor medailonů katolických autorů Skrytá tvář české literatury či cyklus Barokní fenomén v současnosti. Rotreklovy sebrané spisy vydává nakladatelství Atlantis. (Aleš Pištora)

13. 10. 2010