Vyhledávání Menu

Během Noci kostelů se otevřou dveře křesťanských chrámů

Kostely pražské arcidiecéze, tak jako i kostely na jiných místech naší země, se otevřou v pátek 23. května. Hudba, výtvarné dílny, divadlo, prohlídka běžně nepřístupných prostor, čtení z Bible či modlitby, to vše budou farnosti nabízet příchozím. V pražské arcidiecézi je přihlášeno téměř 280 kostelů.

„Věřím, že na Noci kostelů je nejsilnějším prvkem víra těch, kteří zdarma a navíc s nevídaným nadšením a radostí otevírají své kostely, kapličky a modlitebny, aby v nich představili sami sebe: Ježíš Kristus není totiž přítomen pouze v modlitebním prostoru, ale především v nás, kteří se v něm shromažďujeme,“ říká ke smyslu Noci kostelů pražský arcibiskup kardinál Duka.

I letos jsou připraveny komentované prohlídky, koncerty, workshopy či divadelní představení. Zpřístupněny budou některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Přesto organizátoři chtějí zdůraznit, že význam této akce není pouze společenský a kulturní, ale i náboženský. Součástí programu tak budou modlitby, rozjímání, meditace či ztišení. O víře bude možné hovořit se zajímavými hosty. Jedním z nich bude např. kardinál Miloslav Vlk či bratři z Taizé, které se Noci kostelů rovněž zúčastní.

Také letos vyšlo pexeso se zajímavými sakrálními stavbami. Děti i dospělí najdou v této hře kostely pražské, ale i mimopražské, kostely katolické či modlitebny dalších církví zastoupených v Ekumenické radě církví. Jsou připraveny velmi oblíbené magnety, či kartička na razítka. Pro noční poutníky byl vydán průvodce s programem jednotlivých kostelů, který obsahuje rovněž několik návrhů na zajímavé noční trasy. K dispozici je během Noci kostelů v jednotlivých kostelech anebo na www.nockostelu-praha.cz.

První Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) proběhla v roce 2005 ve Vídni a během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 „překročila hranice“ a zapojily se do ní kostely v Brně a Plzni. V loňském roce se do Noci kostelů zapojilo více než 1300 kostelů. O mimořádném zájmu veřejnosti svědčí i více než 450 000 návštěvnických vstupů. Více na www.nockostelu.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 23. 05. 2014