Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Během Noci kostelů zazní Te Deum Antonína Rejchy

Rejchovo Te Deum provede místní sbor Notre Dame pod vedením dr. Leony Salákové. Od 21.00 hodin týnský varhaník Petr Čech rozezní v chrámu Matky Boží před Týnem nejstarší varhany v Praze. Během večera bude také představena nová publikace „Náhrobníky a epitafy v chrámu Matky Boží před Týnem“. Jejím autorem je Jan Loch, který se věnuje heraldice v pražských chrámech.

Od 20.00 hodin bude o kostele Matky Boží před Týnem, městském farním chrámu ve středověku přednášet Marek Filipec. Prohlídka chrámu s výkladem v podání P. Vladimíra Kelnara, týnského faráře a kanovníka Metropolitní kapituly u sv. Víta je plánována na 18.10 a 22.00 hodin.

Antonín Rejcha (1770-1836) se narodil v Praze, ale svůj život strávil ve Francii. Byl ředitelem pařížské konzervatoře a významným hudebním teoretikem a skladatelem. Přátelil se s Ludwigem van Beethovenem, se kterým v mládí studoval a hrál ve stejném orchestru. Oba dva pojí navíc stejný rok narození (1770). Dílo Te Deum vzniklo v roce 1825 a stojí na pomezí klasicismu a romantismu. Více na www.tyn.cz. (Štěpán Filipec)

29. 05. 2012