Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Benedikt XVI. jmenoval kardinála Duku do dvou papežských úřadů

Kongregace pro společnosti zasvěceného života a apoštolského života je jedním z hlavních vatikánských úřadů, jehož úkolem je uznávání, právní vedení a vykonávání disciplinárního dohledu nad instituty zasvěceného života a apoštolského života, které bezprostředně podléhají papeži. V zastoupení papeže působí kongregace jako nejvyšší právní instance pro otázky vedení, disciplíny a vzdělání, ve věcech majetkových a v otázkách práv a privilegií společností a institutů papežského práva. Kongregace byla založena papežem Sixtem V. roku 1556 jako „Congregatio pro consultationibus episcoporum et regularium“.

Papežská rada Iustitia et Pax je jedním odborů římské kurie, které pomáhají papeži ve výkonu pastýřského úřadu pro dobro a službu celé církve a místních církví. Podle dokumentu „Pastor Bonus“ se rada Iustitia et Pax má zabývat podporou spravedlnosti a míru, tak jak o ní hovoří evangelium a sociální učení církve. Rada sleduje sociální, ekologické a společenské problémy ve společnosti a usiluje o hledání takových přístupů k jejich řešení, které vedou ke snižování napětí. Rada byla založena prostřednictvím motu proprio Pavla VI. roku 1967. Její založení vyplývá ze závěrů 2. vatikánského koncilu. (Aleš Pištora)

26. 04. 2012