Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Benedikt XVI.: Katolíci musí být otevření a sebekritičtí

„Je naše víra dostatečně čistá a otevřená, aby i ´pohané´, tedy lidé hledající a kladoucí si otázky, z ní mohli vytušit světlo jediného Boha, účastnit se v ´předsíni víry´ naší modlitby a stát se prostřednictvím svých otázek Jeho ctiteli?“ Vždyť právě Velikonoce jsou tou nejlepší příležitostí oslovit i ty, co stojí před branou chrámu. Papež Benedikt XVI. vyšel ve své homilii z příběhu o očištění chrámu od prodavačů a penězoměnců. Potom, co vjel Ježíš do Jeruzaléma, vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující z nádvoří. Prostor, ve kterém docházelo ke směňování a prodávání obětních zvířat, měl totiž podle svého určení být nádvořím těch, kdo neměli víru. „A třebaže pohané nevstupovali takříkajíc do vnitřku chrámu, mohli se alespoň na nádvoří víry účastnit modlitby k jedinému Bohu. Bůh Izraele, Bůh všech lidí vždycky očekával i jejich modlitbu, jejich hledání, až jej budou vzývat,“ rozvinul Benedikt XVI. svou výzvu.

Je však očištěno srdce křesťanů? Je otevřeno těm hledajícím? „Nenecháváme snad různými způsoby vstupovat modly také do světa naší víry? Jsme připraveni nechat se vždycky znovu očistit Pánem, dovolíme Mu vyhnat z nás a z církve všechno to, co Mu protiřečí?“ Ale co je tím skutečným očištěním, ptá se ve své homilii Svatý otec? „Proti obchodu se zvířaty a penězoměncům Ježíš klade svou uzdravující dobrotu. Ona je pravým očištěním chrámu. On nepřichází jako bořitel, nepřichází s mečem revolucionáře. Přichází s darem uzdravování.“ Součástí té pravé bohoslužby má být uzdravování, služba, dobrota, která uzdravuje. Děti, které v chrámu volaly ke Kristu „Hosana synu Davidovu“ (Mt 21,14) jsou symbolem toho, že se musíme „naučit vidět srdcem mladým, které není zatíženo předsudky a které není oslepeno zájmy“.

Na začátku bohoslužby na náměstí sv. Petra se od bronzové brány Apoštolského paláce vydalo k obelisku uprostřed náměstí a poté do baziliky sv. Petra tradiční procesí s olivovými a palmovými ratolestmi, které připomínají vjezd Ježíše do Jeruzaléma. (rv, kna, ap)

17. 03. 2008