Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Benedikt XVI. se podepsal do knihy hostů

Tato již dvoudílná sbírka rozličných vzkazů významných osobností, které se s kardinálem Miloslavem Vlkem setkaly, obsahuje od konce září také zcela čerstvý záznam Benedikta XVI. „Benedictus pp XVI. In festa Si. Wenceslai 2009“ (Benedikt papež XVI. - na svátek sv. Václava 2009), zní celý zápis učiněný vlastní rukou Benedikta XVI.

Současný papež zanechal své krátké poselství v této vzácné knize již podruhé. První zápis pochází z roku 1992, kdy navštívil Prahu, aby ještě jako prefekt Kongregace pro nauku víry pronesl přednášku o křesťanské víře ve věčný život. Také předchůdce současného papeže Jan Pavel II. zanechal v knize svůj podpis, a to hned dvakrát. Poprvé při své druhé návštěvě České republiky v roce 1995 a podruhé v roce 1997. Druhý zápis, který se od prvního evidentně liší, vykazuje již známky papežova stáří.

Nejčastěji se do knihy hostů pražského arcibiskupa podepisují velvyslanci zemí, které u nás mají své zastoupení. Je totiž dobrým zvykem, že když nový ambasador začíná svou misi, přichází se představit také pražskému arcibiskupovi. Kromě velvyslance izraelského je zde několik podpisů velvyslanců z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska či USA.

Zajímavou kapitolou podpisů v této knize jsou zástupci různých světových náboženství a jiných církví. Je známo, že současný pražský arcibiskup je otevřen dialogu s ostatními církvemi a neodmítá ani setkání se zástupci jiných náboženství. Mezi záznamy tak můžeme najít zástupce pravoslaví, muslimské duchovní, ale také rabíny. Svůj autogram v knize zanechal vedle zahraničních rabínů také vrchní zemský rabín Karol Sidon. Díky zástupcům náboženství z celého světa se v knize objevují zápisy nejen v latince, ale také celé odstavce arabsky, hebrejsky, čínsky či řecky.

Další pomyslnou kapitolou jsou osobnosti veřejného života a politici. Několikrát zde, kromě takových osobností jako např. Dominik Hašek, zanechali svůj autogram dva polistopadoví prezidenti a jejich manželky. V roce 1996 například současný prezident Václav Klaus ke svému podpisu připojil: „S moc hezkým pocitem vzájemného porozumění ...“. Také velké množství záznamů dalších ústavních činitelů bude jistě jednou zajímavým čtením. (ap)

12. 10. 2009