Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Benedikt XVI. zahájil Rok sv. Pavla

V sobotu dopoledne před vlastním zahájením Roku sv. Pavla přijal Benedikt XVI. na audienci patriarchu Bartoloměje I. a ve svém pozdravu ocenil vzácnou shodu, že také ekumenický patriarcha vyhlásil Pavlovský rok. "Tato shoda zdůrazňuje kořeny našeho společného křesťanského povolání a významnou shodu, kterou prožíváme v oblasti pastoračního úsilí," řekl papež.

Večerní liturgie prvních nešpor v římské bazilice sv. Pavla za hradbami, které u příležitosti zahájení Roku sv. Pavla předsedal Benedikt XVI., se kromě ekumenického patriarchy Bartoloměje I. a jeho doprovodu, v němž nechyběl ani pravoslavný metropolita Itálie Gennadios, metropolita Pergamonu Ioannis nebo arcibiskup Hierapole Antonij, účastnili také zástupci dalších křesťanských církví a komunit. Arcibiskupa z Canterbury zastupoval anglikánský primas Západní Indie Drexel Wellington Gomez.

Před začátkem nešpor zapálil Benedikt XVI. oheň před sochou svatého Pavla, která stojí na prostranství před bazilikou, a svěřil jej mnichům opatství sv. Pavla, aby jej po celý rok udržovali. Potom papež otevřel bránu sv. Pavla, na níž jsou zobrazeny scény z apoštolova života. Branou jako první prošel a vstoupil tak do baziliky, aby zahájil modlitbu nešpor.

"Sešli jsme se nikoli proto, abychom přemýšleli o minulých dějinách, které jsou neodvolatelně překonány. Pavel k nám chce mluvit i dnes. Proto jsem chtěl vyhlásit tento zvláštní 'Rok sv. Pavla', abychom mu naslouchali a převzali od něho jako od našeho učitele 'víru a pravdu', v níž jsou zakořeněny důvody jednoty Kristových učedníků. S tímto úmyslem jsem k dvoutisíciletí apoštolova narození zažehnul zvláštní 'Pavlův oheň', který bude po celý rok hořet v atriu této baziliky. Slavnostní ráz tohoto okamžiku jsem chtěl zdůraznit také otevřením tzv. 'Pavlovské brány' kterou jsem do baziliky vešel v doprovodu konstantinopolského patriarchy, kardinála arcipresbytera a dalších náboženských představitelů. Důvodem radosti je pro mne fakt, že zahájení Roku sv. Pavla nabývá ekumenického rázu díky přítomnosti četných delegátů a představitelů ostatních církví a církevních společenství, které co nejsrdečněji vítám," uvedl ve své homilii Benedikt XVI. a přiblížil v ní i význam Apoštola národů:

„Ptáme se nejenom: Kdo byl Pavel? Ptáme se především: Kdo je Pavel? Co mně říká? Nyní na počátku Roku sv. Pavla, který zahajujeme, bych rád z bohatého svědectví Nového zákona vybral tři texty, v nichž je zachycena jeho vnitřní podoba, specifický ráz jeho povahy." Papež citoval osobní vyznání víry sv. Pavla z listu Galaťanům: „Žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval" (Gal 2,20). Proto je Pavlova víra podle papeže "zkušenost bytosti milované zcela osobně Ježíšem Kristem; je to vědomí toho, že Kristus se postavil smrti ne kvůli někomu anonymnímu, ale z lásky k němu – Pavlovi – a že jej jako Vzkříšený miluje dosud, že se tedy Kristus obětoval za něj. Jeho víra je existence zasažená láskou Ježíše Krista, láskou, která jím až do hloubi otřásla a proměnila jej. Jeho víra není nějaká teorie, mínění o Bohu a světě. Jeho víra je dopad Boží lásky na jeho srdce. A tato víra sama je tak láskou k Ježíši Kristu."

Na závěr slavnostní sobotní liturgie udělili Benedikt XVI. i Bartoloměj I. požehnání.

Převzato z TS ČBK.

30. 06. 2008