Vyhledávání Menu

Benefiční koncert arcidiecézní charity


Ve Smetanově síni Obecního domu se 31. října 2015 od 19.30 hodin koná každoroční benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha. V podání Prague Cello Quartet a Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK zazní hudba Petra Iljiče Čajkovského, Antonína Dvořáka či Freddieho Mercuryho.


49216


Příjmy ze vstupného jsou určeny na podporu nemocnice v africkém ugandském městě Buikwe. Arcidiecézní charita Praha ji v Ugandě vybudovali v roce 2007 s cílem zpřístupnit zdravotní péči lidem z vesnických oblastí v kraji Buikwe včetně komunit z ostrovů Viktoriina jezera. Zdravotnictví zde bylo na velmi nízké úrovni, což se odráželo ve špatném zdravotním stavu obyvatel, nízkém věku dožití a vysoké dětské úmrtnosti. Ročně se zde ošetří 25-30 tisíc pacientů a díky mobilní ordinaci působíme také v okolních vesnicích, kde šíříme osvětu a provádíme základní zdravotní preventivní péči.

Nemocnice je umístěna ve vesnické oblasti, kde žije polovina obyvatel pod hranicí chudoby, je tedy nemocnicí především pro chudé. Těžiště práce spočívá v léčbě nemocí, které trápí velkou část populace: malárie, tuberkulóza a HIV, infekce, podvýživa, příp. paraziti. Z chirurgických zákroků provádíme nejčastěji operace v dutině břišní, z gynekologie císařské řezy. Více na http://praha.charita.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 22. 10. 2015