Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Benefiční koncert Jiřího Pavlici pro Občanské sdružení TŘI

Občanské sdružení TŘI, které postavilo a provozuje hospic Dobrého Pastýře, nyní pokračuje  navazujícím projektem: stavbou komunitního domu s kostelem Nejsvětější Trojice. Tato stavba jedinečně a elegantně vytvoří prostory jak pro využití kulturního a vzdělávacího, tak i sakrálního charakteru. Nabídne zázemí pro volnočasové aktivity  obyvatel Posázaví i zajímavé pojetí kostelní budovy se zvonohrou a místem pro přednáškové nebo koncertní účely. Autorem vítězného návrhu je Ing. arch. Michael Klang a hrubá stavba suterénu vzdělávacího centra by měla být dokončena v prosinci tohoto roku. Ke zdaru stavby svým požehnáním přispěl 30. května 2010 také pražský arcibiskup Dominik Duka.

Občanské sdružení TŘI, které ve spolupráci s vršovickou farností benefiční koncert pořádá, provozuje unikátní lůžkový Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech u Prahy. Dále poskytuje zdravotně sociální služby jako např. odborné sociální poradenství, ambulanci paliativní medicíny, půjčovnu zdravotnických pomůcek nebo mobilní hospic.

Jiří Pavlica je znám nejen účinkováním v souborech Hradišťan nebo Javory, ale sám stál také u zrodu několika hudebních formací, ve kterých působil jako interpret i autor. Lze jej jednoznačně charakterizovat jako hudebníka nadaného mimořádnou schopností moderní plnokrevné interpretace tradičních forem folkloru. Spolu s Jiřím Pavlicou vystoupí jeho přátelé Vendula Pančochová a Josef Fojta. (Jan Dolfi, Aleš Pištora)

Bližší informace na stránkách www.centrum-cercany.cz.

12. 10. 2010