Vyhledávání Menu

Benefiční koncert podpoří azylové domy

Arcidiecézní charita Praha pořádá 9. ledna 2014 ve Stavovském divadle od 19.00 hodin Tříkrálový benefiční koncert na podporu azylových domů pro matky s dětmi v pražské arcidiecézi a sociálně slabých rodin v Bělorusku. Na programu jsou skladby J. S. Bacha, H. Purcella, J. Suka a dalších.

Na koncertě, který se koná pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP, zazní Braniborský koncert pro trubku a smyčce (BWV 1047) Johanna Sebastiana Bacha, Král Artur (výběr ze suity) od Henryho Purcella, Barokní reminiscence pro trubku a smyčcový orchestr, Jana Kučery a Serenáda pro smyčce Es dur op. 6 Josefa Suka. Účinkují: Marek Zvolánek – trubka, Český komorní orchestr - umělecká vedoucí Jana Vlachová, Jan Kučera – dirigent, cemballo.

Arcidiecézní charita Praha je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb v Praze a Středočeském kraji. Od roku 1993 se věnuje rozvojové pomoci v nejchudších zemích světa (Indie, Uganda, Zambie, Konžská demokratická republika). Rozvíjí úspěšný program Adopce na dálku®, v němž čeští dárci podpořili vzdělání již více než 30 000 nejchudších dětí ze zmíněných rozvojových zemí. V cílových komunitách usiluje Charita o celkový rozvoj, věnuje se proto kromě oblasti vzdělávání také zdravotní péči a prevenci, podpoře zemědělství, drobného podnikání a sociální práci.

Arcidiecézní charita Praha je součástí sdružení Charita Česká republika a celosvětové sítě Caritas Internationalis, která působí téměř ve všech zemích světa. Více na http://praha.charita.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 06. 01. 2014