Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Koncert pro Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Během večera zazní skladby z Alba I – Antonia Vivaldiho; Klasicistní minikoncert pro hoboj a orchestr – Willi Türk a vánoční skladby zařazené do programu jako meditační kompozice písní a textů. V této kompozici zaslechnete skladby z Jistebnického kancionálu, Krkonošské koledy, České koledy, Francouzské nebo Anglické koledy, ale i skladby Johanna Sebastiana Bacha, Adama Michny z Otradovic, Václava Karla Holana Rovenského.

Koncertem nás bude provázet na varhany SM. Evangelista Motáňová, hoboj SM. Alfonsa Girošková, cello SM. Samuela Temnáková, flétny SM. Kristofora Rovnerová, SM. Anita Kundrátková, SM. Blanka Drozdová, zpívá sbor sester boromejek Ad laudem Domini, který vede SM. Dolorosa Valášková. Kompozici textů Jana Zahradníčka podle Knihy básní připravila SM. Angelika Pintířová. Použity jsou básně ze sbírek Korouhve (Koleda, Mrazy Tříkrálové), Žíznivé léto (Betlém), Stará země (Cestou k jesličkám, Koleda).

Vstupné na koncert je dobrovolné. Výtěžek bude využit pro nákup elektricky polohovatelných postelí s antidekubitními matracemi a nočními stolky pro nově vznikajícího Oddělení paliativní péče v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Nadace Divoké husy zdvojnásobí výtěžek až do výše 60 tisíc Kč. (www.nmskb.cz)

29. 12. 2010