Vyhledávání Menu

Benefiční koncert pro nemocnici sv. Karla Lwangy

Janáčkova Glagolská mše rozezní 31. října 2014 od 19.30 hodin Smetanovu síň Obecního domu při 23. Benefičním koncertu Arcidiecézní charity Praha. Veškeré příjmy ze vstupného podpoří Českou nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě, kterou provozuje Arcidiecézní charita Praha.

Kromě Janáčkovy Glagolské mše zazní také „Mazurek e-moll“ od Antonína Dvořáka, „Adagio noc variazzioni pro violoncello a orchestr“ od Ottorina Respighiho a „Passacaglia pro housle a violoncello“ od Johana Halvorsena. Koncert zahájí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a biskup Václav Malý.

Účinkují: Josef Špaček housle, Petr Špaček violoncello, Barbora Perná soprán, Jana Wallingerová alt, Aleš Briscein tenor, Jan Šťáva bas, Daniela Valtová Kosinová varhany Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK pod vedením dirigenta Jana Kučery a Český filharmonický sbor Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy.

Každá zakoupená vstupenka podpoří týdenní provoz jednoho nemocničního lůžka (čtěte více o programu Sponzorství nemocničního lůžka). Projekt je možné podpořit také zasláním finančního daru na bankovní účet Arcidiecézní charity Praha ve prospěch veřejné sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě: 749126/5500.

Epidemie eboly dnes opět ukazuje naléhavou potřebu odborné zdravotní péče v rozvojových zemích světa. Nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě (kde se nyní ebola nevyskytuje, ale v předchozích letech ano) je výjimečným projektem české rozvojové pomoci. Je jedinou nemocnicí, která je v rozvojovém světě provozovaná a financovaná českou katolickou církví, resp. Českou republikou. Jde o rozsáhlé charitní dílo. Nemocnice od svého založení v roce 2007 ošetřila a operovala více než 200 tisíc pacientů. Těžiště práce spočívá v léčbě nemocí, které trápí velkou část populace: malárie, tuberkulóza, HIV, podvýživa, infekce, paraziti. Z chirurgických zákroků provádí lékaři nejčastěji operace v dutině břišní, z gynekologie císařské řezy. Více na www.praha.charita.cz. (Jaroslav Němec, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 29. 10. 2014