Vyhledávání Menu

Benefiční koncert v adventním čase

Advenntí koncert pořádaný Domovem svaté rodiny pro osoby s mentálním postižením se 4. prosince od 19.00 hodin uskuteční v Michnově paláci v Praze.

Výtěžek benefičního koncertu, nad nímž převzali záštitu kardinál Dominik Duka a senátor Petr Bratský, bude použit na rekonstrukci oken DsR v Liboci. Na koncertě vystoupí sólistka opery Národního divadla Ludmila Vernerová, komorní soubor Atlantis Collegium a klienti  Domova svaté rodiny.

Vstupné je 180 Kč.

 

03. 12. 2013