Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Benefiční večer na opravu varhan v kostele sv. Ludmily

Akce s názvem Příběhy ze zákulisí vinohradského kostela se uskuteční pod záštitou starostky Městské části Praha 2 Jany Černochové. Unikátní obrázek života Vinohrad z let 1893-1916 vytvořený na podkladě korespondence dochované v archivu ludmilské fary bude představen v jedinečném podání herce Viktora Preisse.

Vyprávění obohatí hudba v interpretaci světových hudebníků – zahraje první houslista Pražské filharmonie Jiří Pospíchal, varhaník, a učitel na Akademii múzických umění (AMU) v Praze a Brně Pavel Černý.

Více informací naleznete na www.varhany-ludmila.cz.

Převzato z TS ČBK.

09. 09. 2009