Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Beseda na téma manželství a rodiny

Často se dnes hovoří o tom, že manželství a rodina jsou v krizi. Nelze ale vidět jen ohrožení. Je tu i mnoho nadějného, například důraz na kvalitu vztahů a života v manželství. Manželství již není uzavíráno z ekonomických důvodů, ale je plodem vzájemného vztahu snoubenců. PhDr. Josef Zeman si bude klást otázky po proměnách a vývoji v manželství. Jak velké je bohatství obsahu věty: „Manželství vždy směřuje k rodině"? Jaká témata jsou nejčastěji zmiňována ve společnosti a jaká v katolickém prostředí?

PhDr. Josef Zeman, CSc., je psycholog. V letech 1974–1990 pracoval ve Výzkumném ústavu pediatrickém v Brně, kde se věnoval problematice dětí se zdravotním postižením a jejich rodinám. Od roku 1991 dosud vede brněnskou manželskou a rodinnou poradnu Bethesda (bethesda@volny.cz, tel. 542 214 547).

Název projektu Iniciativa 17-11 (zkráceně I 17-11) vychází ze dvou zásadních myšlenek. Mottem pro poslání křesťanů ve světě se podle autorů projektu může stát věta z Janova evangelia – Jan 17,11: "Už nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu..." Název má zároveň vyjádřit vděčnost za dar svobody, jenž nám byl Bohem znovu dán a který si symbolicky spojujeme s datem 17. 11. 1989.

Přednášky s besedou se konají po celý rok 2010 většinou první středu v měsíci od 19:00 v Divadle Miriam (farní sál u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00). Vstup je volný, otázky vítány.

Bližší informace na e-mailu: iniciativa1711@centrum.cz. (ap, www.farnoststrasnice.cz)

03. 02. 2010