Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Beseda o horolezectví, maratónech a rozvojové pomoci

Cílem týmu PROJECT 7 je na sedmi světadílech světa uskutečnit sedm horolezeckých výstupů, uběhnout sedm maratonů a podpořit sedm vybraných humanitárních projektů. Tímto unikátním projektem chce na každém světadíle propojit dvě sportovní disciplíny s úsilím lidí, kteří stejné odhodlání, nasazení a vůli potřebují ke své práci v humanitární organizaci.

Humanitární a rozvojová spolupráce je od roku 1999 nedílnou a stále významnější součástí práce Charity Česká republika. Charita realizuje humanitární a rozvojovou spolupráci v oblastech postižených přírodními katastrofami či válečným konfliktem. V souladu se svým etickým kodexem poskytuje Charita Česká republika svoji pomoc těm nejpotřebnějším bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství.

Charita Česká republika doposud působila ve více než 30 zemích světa. Z minulosti je možné zmínit Irák a Írán, Afghánistán, Súdán a mnoho dalších, v současné době realizuje Charita svoje programy humanitární a rozvojové spolupráce hlavně v Indonésii, na Srí Lance, na Severním Kavkaze, v Mongolsku, Moldavsku, Gruzii, Bangladéši, Senegalu, Somalilandu a na Haiti. Charita Česká republika realizovala a realizuje své programy spolupráce ve většině oblastí humanitární a rozvojové spolupráce, přičemž mezi naše dlouhodobé priority patří vzdělávání, obnova zdrojů obživy a posilování kapacity našich místních partnerů.

Z důvodu omezené kapacity prostor je třeba potvrdit svoji účast na adrese: gabriela.nausova@charita.cz. (Aleš Pištora)

Více na www.charita.cz.

13. 12. 2010