Vyhledávání Menu

Beseda o papežských misijních dílech v Zambii

Ve dnech od 26. června do 7. července 2014 navštíví Českou republiku Národní ředitel Papežských misijních děl v Zambii P. Bernard Makadani Zulu spolu s rektorem a šesti bohoslovci ze semináře sv. Dominika v Lusace. V kostele sv. Bartoloměje v Praze se 26. června koná od 11.30 hodin mše svatá a po ní beseda s písněmi.

Návštěva bude příležitostí k osobnímu setkání s dárci z České republiky, kteří již delší dobu podporují skrze Papežská misijní díla chudé bohoslovce v zambijském semináři. Bohoslovci patří do místní scholy, zahrají na typicky africké nástroje a mají připravenou celou řadu písní. Navštíví též Velehrad, kde budou dne 4. července mít hudební vystoupení při koncertu na Večeru lidí dobré vůle a 5. července budou přítomni a zahrají při hlavní mši svaté národní pouti.

Papežská misijní díla mají za úkol podporovat misionářskou činnost v misijních oblastech světa. Jako jedna z největších světových organizací s tímto posláním jsou nástrojem vatikánské Kongregace pro evangelizaci národů a působí asi ve 200 zemích světa při národních biskupských konferencích. V České republice byla jejich činnost obnovena v roce 1993 jmenováním českého národního ředitele, kterým je P. Jiří Šlégr. Papežská misijní díla mají tři odvětví: Papežské misijní dílo šíření víry, Papežské misijní dílo dětí, Papežské misijní dílo sv. Petra, apoštola, Papežská misijní unie kněží, řeholníků a řeholnic. Více na www.misijnidila.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 25. 06. 2014