Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Betlémské světlo v Praze

Slavnostního předání se kromě pražského arcibiskupa zúčastní také primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, druhý místopředseda Ekumenické rady církví Dušan Hejbal, ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan a starosta Junáka Josef Výprachtický. Samotné předávání doprovodí pěvecký sbor Cantuta. Po rozžehnutí svíce v katedrále budou mít lidé možnost zapálit si i svou vlastní svítilnu, kterou mohou nechat zářit také u sebe doma. Kromě katedrály bude plamen z Betléma možné získat na mnoha dalších místech Prahy. Následující den bude světlo rozvezeno po Praze historickou tramvají a dále do jiných koutů ČR vlaky Českých drah.

V České republice se jako vždy stane první zastávkou Betlémského světla Brno. Již v neděli 11. prosince 2011 v 9.00 hodin při mši svaté v katedrále sv. Petra a Pavla předají skauti světlo z Betléma do rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. Následný rozvoz Betlémského světla vlaky po České republice se uskuteční o týden později.

Betlémské světlo se stává jakýmsi dalším symbolem Vánoc. Cestuje každoročně až z Betléma a dostává se do všech domácností v Evropě. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice, která letos slaví své dvacáté třetí výročí. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. K nám se Betlémské světlo dostalo po pádu komunistické vlády a v rukou exilových skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze. Motto letošního Betlémského světla zní: „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo…“ (Iz 9, 1). (www.betlemskesvetlo.cz, Aleš Pištora)

09. 12. 2011