Vyhledávání Menu

Betlémy pražských kostelů 2013

V mnoha pražských kostelech bývají o Vánocích vystavovány betlémy. Druhý ročník projektu Betlémy 2013 má procházku po pražských betlémech učinit ještě zajímavější. Arcibiskupství pražské vydává brožurku s jejich historií, časovým rozpisem, kdy je možné betlémy navštívit, i s časy nedělních bohoslužeb.

Betlémy jsou vystavovány v kostelech od 24. prosince po celé vánoční období. Brožura s historií jednotlivých betlémů bude k dispozici v zapojených pražských kostelech, Pražské informační službě a dalších turistických informačních centrech. Projekt je opět doplněn vánoční hrou pro děti „Sestav si svůj betlém“. V každém zapojeném kostele je pro děti k dispozici do vyčerpání zásob jedna postavička. Celkem bude k dispozici 30 druhů figurek, z čehož 11 je letos nových. Betlém vytvořila technikou malby na hedvábí výtvarnice Františka Vandasová.

Aktivita je propojena s akcí Betlémské světlo organizovanou Junákem – svazem skautů a skautek, které bude v kostelech u betlémů svítit.  Předávání Betlémského světla skauty se za poslední roky stalo již tradiční předvánoční akcí. Předání Betlémského světla do rukou pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duky, primátora hlavního města Prahy Tomáše Hudečka, starosty Skauta Junáka Josefa Výprachtického a dalších významných osobností se odehraje v pátek 20. prosince v 15.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Vánoce o symbol jesliček obohatil sv. František z Assisi. Vypráví se o něm, že „nade všechny ostatní svátky slavil narození dítěte Ježíše a nazýval svátkem svátků den, ve kterém se Bůh stal malým dítětem, které sálo z lidského prsu“. V Praze mohli lidé podle knihy Zdeňka Míky poprvé spatřit jesličky v kostele sv. Klimenta na Starém městě v roce 1562. Přestože byly v některých dobách vykazovány z kostelů, jejich obliba se všeobecně rozšířila. Jednoznačnou pozoruhodností mezi pražskými betlémy je soubor čtyřiceti tří figur v životní velikosti, které pocházejí z 18. století a nacházejí se v kapucínském kostele P. Marie Andělské na Loretánském náměstí. Ty lze spatřit i dnes.

Unikátní betlém se nachází také v holešovickém kostele sv. Antonína Padovského. O záchranu tohoto Slovanského betlému se zasloužil první místní farář P. Silvestr Hrnčíř. Toto díla Karla Stapfera bylo později rozšířeno, vybaveno velkým obrazem Domažlic a několika typických chodských stavení. Řezbář Václav Cvekl všechny figurky oblékl do chodských krojů. Později byly přidány i figurky dalších slovanských národů v národních krojích, a betlému se tak začalo říkat Slovanský, neboť jeho ústřední myšlenkou bylo slovanské sjednocení. Pozoruhodné jsou např. rovněž jesličky u sv. Ignáce, které byly pořízeny v letech 1949-1954. Vytvořil je František Charvát, sochař a řezbář z Uměleckého závodu pro práce kostelní a dekorativní v Kutné Hoře. Více na www.krestanskevanoce.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 18. 12. 2013