Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Bible, archeologie a nomádský život

Dominikán Riccardo Lufrani, profesor místopisu, a kapucín Jordi Cervera i Valls, profesor Starého Zákona, se ve stopách badatelů 19. století vydali roku 2010 prozkoumat trasu Exodu. Přitom na velbloudech projeli Sinajský poloostrov a prožili dobrodružství biblické, archeologické a lidské… jedním slovem: byla to mystická zkušenost!

Jeruzalémská biblická škola (plným názvem Francouzská biblická a archeologická škola) byla založena roku 1890 dominikánem Marie-Joseph Lagrangem. Od počátku své existence se zaměřuje na důkladný archeologický výzkum ve Svaté zemi a v dalších lokalitách spojených s biblickými dějinami a na vědeckou exegezi biblických textů. Výsledky odborné práce se promítly do vydání tzv. Jeruzalémské bible. V současné době je škola iniciátorem velkého projektu Bible ve svých tradicích.

Fr. Ricardo Lufrani OP narozen roku 1965 v Římě. Do řádu bratří kazatelů vstoupil v roce 2001. Od r. 2008 vyučuje na Francouzské biblické a archeologické škole v Jeruzalémě (EBAF). Specializuje se na výzkum a výuku archeologie a historické geografie. Roku 2012 spolu s prof. Jordi Cervera i Valls OFMCap. publikovali knihu o průzkumu trasy Exodu uskutečněném v roce 2010. Účastní se archeologických vykopávek jeruzalémské biblické školy (Hrobka králů a areál Eleona na Olivetské hoře). Společně s prof. Marcello Fidanziem vedou skupinu Kumránský seminář. Přednáška bude simultánně tlumočena do češtiny. Děkujeme zájemcům o přednášku, že si budou předem rezervovat místo. Usnadní nám to zajistit technické vybavení. Rezervace na www.dominikanska8.cz.

Přednáška bude simultánně tlumočena do češtiny. Prosíme, abyste se zaregistrovali! Pomůže nám to při zajišťování nezbytné techniky. Vstupné dobrovolné. (www.dominikanska8.cz)

26. 11. 2012