Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Bible kutnohorská jako dar pro papeže Benedikta XVI.

Bible kutnohorská pochází z roku 1489, má v podstatě stejný text jako Bible pražská (celkem 606 listů + 6 listů rejstříků); navíc má však 116 dřevořezů. Od Bible pražské se liší na některých místech i v gramatice (např. po souhláskách č, ř, š, ž a na začátku slov preferuje na rozdíl od Pražské bible y apod.).

Obsah Bible kutnohorské je totožný s obsahem Bible pražské. Na rozdíl od Bible pražské však obsahuje před knihou Tóbijáš tzv. Třetí knihu Ezdrášovu (v běžném značení 4. kniha Ezdrášova), ve skutečnosti to však je jen její poslední část (tj. 15,1-16,78). Tento omyl je napraven již v následující Bibli benátské.

Bible kutnohorská, kterou vytiskl v roce 1489 tiskař Martin z Tišnova, je dvoubarevná, není ilustrována a z tiskárny tedy vycházela jako svým způsobem nedokončené dílo. Zájemci si totiž nekupovali knihu svázanou, ale ve volných složkách, navíc s vynechanými místy pro iniciály (velká písmena na počátku jednotlivých kapitol). Každý majitel Bible si ji pak sám dal svázat a od písaře nebo iluminátora si do ní nechal vepsat či domalovat barevné iniciály. Čím byla výzdoba bohatší, tím byla dražší, a tak mnohé exempláře Kutnohorské bible zůstaly bez iniciál. Pro ty malované však platí, že ačkoliv jde o jeden a týž tisk, každá z nich je vlastně originálem. (ap)

17. 09. 2009