Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Bibliodrama v Nazaretě

Jedná se o sérii sedmi setkání, která jsou otevřená pro veřejnost. Probíhají již od 11. ledna vždy v pondělí  jednou za 14 dní, od 18:30 hodin. Večery bibliodramatu jsou zajišťovány Arcidiecézním centrem života mládeže v Praze Nazaret. Ze stanice metra C "Kačerov" autobusem 114 na zastávku "Kunratická škola". Budova centra pro mládež stojí hned vedle kostela. Další setkání se uskuteční v Kunraticích 22. února či 3. a 22. března vždy od 18:30 hodin.

Bibliodrama je forma práce s biblickým textem kreativním, zejména dramatickým způsobem. Nemá za ambici vychovávat herce ani exegety (odborníky na výklad Bible), ale rozvinout potenciál účastníků, který se nachází na rovině neverbální a zážitkové a otevřít ho pro práci s biblickým textem. Na druhou stranu se nejedná o terapii. Účastníci nejsou nuceni se otevírat, komentovat své jednání a vysvětlovat nebo obhajovat své postoje.

Bibliodrama probíhá formou několikahodinových až několikadenních setkání. Během jednoho setkání se pracuje s jedním, krátkým a tematicky uzavřeným textem. K tomuto textu připraví tým několik aktivit, které pomohou se s textem seznámit nějakým tvůrčím způsobem. Text se často čte až po několika aktivitách, aby účastníci nebyli vázáni svou předchozí zkušeností s textem a mohli volněji účastnit aktivit.

Tým (může být i jednočlenný) se skládá z lidí, kteří mají už na text nějaký, zpravidla nejen objektivní názor, což pochopitelně ovlivňuje nejen volbu textu, ale i celou koncepci bibliodramatického setkání. Nicméně by to nemělo být překážkou, aby si účastníci nacházeli k textu vlastní postoj, aniž by tento postoj museli obhajovat. (bibliodrama.macek.biz, ap)

02. 02. 2010