Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Bilanční rozhovor pražského arcibiskupa

Kardinál Vlk k tomuto rozhovoru říká: „Při tak velké změně, kterou je výměna ve vedení diecéze po skoro dvaceti letech, které začínaly po pádu komunismu bez velké předchozí kontinuity, je jistě velmi vhodné malé ohlédnutí za tímto obdobím. Bez takového ohlédnutí asi nelze odejít, už kvůli arcidiecézi, kvůli přátelům, kvůli veřejnosti ... Je to kus historie, která se odvíjela jistě s dobrou vůlí všech aktérů, před Boží tváří. Je to výsledek společného úsilí.  Bůh dovede použít k dobru druhých i naše slabosti a nedostatečnosti ... Takový je důležitý princip Božího jednání.“

Bilance, která je vlastně interview vedené panem Jiřím Zajícem má tyto části: K osobě arcibiskupa, Církev u nás, Setkání s evropskou a světovou církví, Ekumena a mezináboženský dialog, Společnost a politika, Osobní život. Zajímavé může být srovnat vlastní reflexe kardinála Vlka obsažené v rozhovoru s pozdravy, které mu zaslali jeho spolupracovníci a přátelé a které jsou postupně uveřejňovány na stránkách Arcibiskupství pražského. (ap)

Bilanční rozhovor naleznete zde.

04. 01. 2010