Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Bioetika a přirozený morální zákon

Letošní hlavní téma Papežské akademie Pro vita je Bioetika a přirozený morální zákon. Podkladem pro diskuse o tomto tématu byl zatím poslední dokument Mezinárodní teologické komise „Hledání univerzální etiky: Nový pohled na přirozený zákon“. Mezinárodní teologická komise (založená v roce 1969) je uskupení přibližně 30 teologů jmenovaných papežem, které je součástí římské kurie coby poradní orgán Kongregace pro nauku víry. Zabývá se aktuálními tématy, které vyžadují hluboké studium. V sedmdesátých letech to byla liberální teologie, poté problematika náboženského pluralismu či vztah stvoření a evoluce. V současné době, pod vedením kardinála Williama Levady, se soustředí právě na téma bioetiky, která je rovněž hlavním tématem aktivit Papežské akademie Pro vita.

Kolegium katolických lékařů pražské arcidiecéze je součástí Asociace kolegií katolických lékařů České republiky, člena Evropské federace asociací katolických lékařů a Mezinárodní federace asociací katolických lékařů. Je to dobrovolné sdružení lékařů a zdravotníků, kteří se snaží o prohloubení svých znalostí, o prosazení etických a morálních principů v souladu s Magisteriem v běžné zdravotnické praxi. Vzniklo před 20 lety jako výsledek snahy o navození „normálních“ poměrů po takzvané sametové revoluci. Přes krátkou dobu své činnosti se česká asociace s pražským kolegiem v čele stala významným členem evropské i mezinárodní komunity. V Praze např. proběhl v roce 1996 evropský kongres katolických lékařů a česká katolická lékařská komunita má i zastoupení mezi členy Papežské akademie Pro vita.

Členové kolegia se pravidelně scházejí v průběhu zimního a letního semestru vždy čtvrtou středu v měsíci na III. Interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice (Praha 2, U nemocnice 1 – boční vchod do bývalé jesuitské koleje u Svatého Ignáce na Karlově náměstí proti hlavnímu vchodu do Všeobecné nemocnice), aby vyslechli přednášku pozvaného referenta na odborné nebo duchovní téma, po které následuje rozprava. (ap)

22. 02. 2010