Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Biskup Herbst požehnal prostory charity v Roudnici nad Labem

Na požehnání a následném slavnostním setkání v prostorách klubu byl přítomen prezident Arcidiecézní charity Praha P. Vojtěch Eliáš, místní duchovní správce P. Karel Kočí, místostarosta města Roudnice nad Labem Vladimír Urban, vedení Arcidiecézní charity Praha a Farní charity Roudnice nad Labem, spolupracovníci a přátelé charity.

Pomocný biskup Karel Herbst požehnal prostory, které má Farní charita pronajaty od Městského úřadu. Farní charita zde bude nově provozovat nízkoprahový a předškolní klub, určený především pro romské děti a mládež.

Farní charitu Roudnice nad Labem, která začínala působit jako skupina dobrovolníků při sbírkách pro Armenii v roce 1988, zřídil arcibiskup pražský jako účelové zařízení římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou. Farní charita je součástí Arcidiecézní charity Praha patřící ke sdružení Charita Česká republika, která je členem celosvětové organizace Caritas Internationalis. Začátkem roku 1996 FCH převzala péči o místní bezdomovce a získala od města prostory na tř. T. G. Masaryka. Adaptací vznikly prostory pro denní stacionář a azylový dům pro matky s dětmi v nouzi a kancelář. Posláním charity je pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky. U Krajského úřadu má farní charita registraci na provozování tří druhů sociálních služeb – azylové domy, pečovatelská služba, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. (Jaroslav Němec, Aleš Pištora)

15. 06. 2010