Vyhledávání Menu

Biskup Herbst požehnal nové sídlo příbramské charity


Nově zrekonstruované prostory Farní charity Příbram požehnal 16. června 2016 biskup Karel Herbst SDB. Nové sídlo v Jiráskových sadech, které je třikrát větší než původní sídlo, umožní farní charitě rozšířit její služby.


63636

Foto: Farní charita Příbram


Nové sídlo v objektu, který v rámci restitucí získalo pražské arcibiskupství, poskytne zázemí pro všechny terénní služby Farní charity Příbram, které zahrnují ošetřovatelskou službu, pečovatelskou, odlehčovací službu a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Do stejného objektu plánuje Charita přesunout také svůj denní stacionář pro seniory.

„Podařilo se nám nejenom vylepšit zázemí pro naše zaměstnance, ale i vybudovat klubovnu pro děti z rodin, které se ocitly v tíživé životní situaci. Větší prostory, které jsme dlouho postrádali, jsou pro nás motivací ke zlepšení a rozšíření našich stávajících služeb,“ řekl během setkání ředitel Farní charity Příbram Ing. Jiří Kala. Letošní rok, kdy Farní charita Příbram slaví 25. výročí svého působení, je tak podle něj pro Farní charitu přelomový. (Jarmila Lomozová)

Aleš Pištora 17. 06. 2016