Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Biskup Herbst požehnal stacionář v Odolena Vodě

Slavnostnímu požehnání předcházel kulturní program dětí z mateřské školky. Za rozšíření služby a lidský přístup poté poděkovala Charitě starostka města Odolena Voda Dita Výborová a současně ujistila o podpoře města tomuto projektu. „Máme radost z rozšíření služby. Je vždy dobré, když jde spolupráce ruku v ruce ‚obec – Charita – farnost‘,“ uvedl ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec. Vznik tohoto projektu je vítán veřejností právě v roce, kdy si celá Evropa připomíná Rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

Denní stacionář vznikl v rekonstruovaných městských prostorách domu s pečovatelskou službou v ulici Pod Tvrzí čp. 395. Oficiálně byl uveden do provozu 13. února tohoto roku za účasti vedení města. Denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné má podle ředitelky Farní charity Neratovice paní Miloslavy Machovcové kapacitu 8 až 10 míst. (http://praha.charita.cz)

04. 05. 2012