Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Biskup Herbst připomene první výročí úmrtí sestry Akvinely

Sestra Marie Akvinela Loskotová z kongregace Školských sester de Notre Dame v roce 1989 pomohla Charitě získat a vybudovat Domov pro mentálně postižené v Praze. V čele dnešního Domova svaté Rodiny stála od jeho zrodu 1991 až do roku 2002. Sestra Akvinela byla svou osobností rozhodně neodmyslitelně spjata s klidem a bezpečím klientů Domova svaté Rodiny. Na její počest po ní byla nazvána Nadace sestry Akvinely.

Marie Akvinela Loskotová se narodila 17. června 1923 ve vesnici Vřesník na Českomoravské vysočině. Chodila do školy v Humpolci a v Horažďovicích, kde působily sestry de Notre Dame. Členky uvedené kongregace duchovně ovlivnily mladou žákyni, jež se rozhodla do této komunity vstoupit a přijala řeholní jméno Akvinela.

V 50. letech 20. století přikročil komunistický režim k likvidaci církevního školství a řeholnice musely opustit své kláštery i poslání. Na počátku 60. let byla sestrám určena  práce s handicapovanými lidmi. Tuto činnost začala vykonávat v Horní Poustevně i sestra Akvinela, která se ujala funkce vrchní zdravotní sestry.

V 90. letech, zásluhou sestry Akvinely, byly získány budovy v Praze 6 na Petřinách a v Liboci. Díky jejímu úsilí se podařilo zřídit bezpečný domov, jistotu a zaopatření nemocných dětí i dospělých a vybudovat pro ně oázy lidství a lásky. Mnohým pomohla hojit jejich bolesti a překonávat strach z budoucnosti. Přitom si zachovala skromnost a odmítala přímá ocenění své činnosti kromě lásky a vděčnosti nemocných.

Dlouholetá práce sestry Akvinely byla přesto v roce 2000 oceněna vyznamenáním Za zásluhy o Českou republiku, které řeholnici udělil tehdejší prezident Václav Havel.

Biskup Karel Herbst o Domově svaté Rodiny říká: „Mnozí z pracovníků Domova se inspirují slovy našeho Pána: ´Cokoli jste jednomu z mých nejmenších učinili, mně jste učinili´. Tím práce zaměstnanců tohoto Domova přesahuje běžný rámec sociální péče a stává se skutečně bratrskou, sesterskou službou. S tím úmyslem kdysi sestra Akvinela tuto práci začala...“ (ap)

31. 10. 2008